Από το στάρι στο ψωμί

                            

«Σαν το σιτάρι σπέρνεται στον κόσμο η αλήθεια 
κι απ’ τον καθάριο σπόρο της φυτρώνουν παραμύθια
καλότυχος όποιος μπορεί τα στάχυα να θερίσει
και το σιτάρι απ’ τ’ άχυρο καλά να ξεχωρίσει.
Για τον μικρό τον κόπο του μεγάλο κέρδος μένει:
΄Ολη η αλήθεια που θα βρει στα ψέματα κρυμμένη!»

Γ. Δροσίνης

Θερισμός Α. Τάσσος
Ο «κύκλος του ψωμιού» απασχόλησε μια από τις θεματικές μας. Τα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός τόσο σημαντικού αγαθού ήταν η αφορμή για μια σειρά δραστηριοτήτων που ενέπλεξαν ενεργά τα παιδιά. 
Πίνακες του χαράκτη Α. Τάσσου βοήθησαν στην κατανόηση του αντικειμένου, καθώς και η δραματοποίηση τραγουδιών («ο γεωργός») , το φύτεμα σπόρων και φυσικά το ζύμωμα του δικού μας ψωμιού.