Επιστήμη, τέχνη, μαθηματικά, στο Μουσείο Ηρακλειδών

Τα μικρά παιδιά έχουν στη φύση τους την περιέργεια για τον κόσμο των μαθηματικών. 
Η ομιλία, η λογική, το παιχνίδι, οι πράξεις του παιδιού στην καθημερινότητα συμπεριλαμβάνουν τα μαθηματικά.
Βασιζόμενοι στην περιέργεια των ίδιων των παιδιών εντατικοποιούμε τις μαθηματικές δραστηριότητες. ώστε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και στην εμβάθυνση των γνώσεων που προσλαμβάνει ένα παιδί από τον γύρω του κόσμο.
Στο Σπίτι Των Μικρών, πέρα από τις εξειδικευμένες μαθηματικές δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να … συναντήσουν αριθμούς, πράξεις, μοτίβα… σε κάθε σχέδιο εργασίας, σε πολλές στιγμές σχολικής ζωής (εικαστικά, κηπουρική, μαγειρική…). 
Αυτό το μήνα, αποφασίσαμε να …συναντήσουμε τα μαθηματικά στο Μουσείο Ηρακλειδών. Μια εξαιρετική εμπειρία που συνδύαζε μοναδικά “Επιστήμη , τέχνη και Μαθηματικά”. Ένα πρόγραμμα που συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών.
Η ομάδα του νηπιαγωγείου μας, έπαιξε δημιουργικά χρησιμοποιώντας επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου.

Ισορροπία,  ταξινόμηση, διάταξη,  μέτρηση, αντιστοίχιση
Παραλληλία και ομοιότητα στην τέχνη
Συμμετρίες & γεωμετρικά μοτίβα στη Φύση και την Τέχνη.
Σχήματα και χρώματα
Δημιουργούμε σχήματα.
Η συγκίνηση του χρώματος και η λογική του σχήματος.
Αίθουσα διαλόγου και αλληλεπίδρασης
Η μαγεία των κατόπτρων.
Δημιουργούμε σχήματα.
Η συγκίνηση του χρώματος 
και η λογική του σχήματος.