Δράσεις για την απόλαυση της ανάγνωσης

Τα βιβλία αποτελούν καθημερινό… εργαλείο στις παιδαγωγικές και δημιουργικές μας δράσεις.  Εκτός όμως από αυτό το σκοπό, … εξυπηρετούν και την απόλαυση που παρέχει η ανάγνωση-αφήγηση μιας ιστορίας. Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό, ο Ιανουάριος βρήκε την ομάδα του προνηπιακού τμήματος,  να .. οργανώνει τη δανειστική της βιβλιοθήκη.  Στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά ζωγράφισαν τις […]