Επιστήμη, τέχνη, μαθηματικά, στο Μουσείο Ηρακλειδών

Τα μικρά παιδιά έχουν στη φύση τους την περιέργεια για τον κόσμο των μαθηματικών.  Η ομιλία, η λογική, το παιχνίδι, οι πράξεις του παιδιού στην καθημερινότητα συμπεριλαμβάνουν τα μαθηματικά. Βασιζόμενοι στην περιέργεια των ίδιων των παιδιών εντατικοποιούμε τις μαθηματικές δραστηριότητες. ώστε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και στην εμβάθυνση των γνώσεων που προσλαμβάνει ένα […]