Από το στάρι στο ψωμί

                             «Σαν το σιτάρι σπέρνεται στον κόσμο η αλήθεια  κι απ’ τον καθάριο σπόρο της φυτρώνουν παραμύθια καλότυχος όποιος μπορεί τα στάχυα να θερίσει και το σιτάρι απ’ τ’ άχυρο καλά να ξεχωρίσει. Για τον μικρό τον κόπο του μεγάλο κέρδος μένει: […]