Παροχες

  • Ασφαλιστική κάλυψη
  • Παιδίατρος
  • Ψυχολόγος
  • Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο
  • Φαγητό πρωινό – μεσημεριανό