Το Ελεύθερο Παιχνίδι: Μεγαλώνουμε όπως παίξαμε!

Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αρέσει ιδιαίτερα να παίζουν ελεύθερα. Στις μέρες μας όμως το ελεύθερο παιχνίδι τείνει να περιορίζεται χρονικά και την θέση του να παίρνουν όλο και περισσότερο οργανωμένες δραστηριότητες, με προκαθορισμένη δομή και περιεχόμενο. Πώς προσλαμβάνεται όμως από το παιδί η έλλειψη ελεύθερου παιχνιδιού, και τί συνέπειες μπορεί να έχει; Το ελεύθερο παιχνίδι […]